ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Εργασίες αναβάθμισης των ιστοτόπων της ΒΚΠ

Κατηγορίες Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Βιβλιοθήκη της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2023, θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης στο λογισμικό των ιστοτόπων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) και των Βιβλιοθηκών των Σχολών. 

Σαν αποτέλεσμα, ενδέχεται την Τρίτη (10/10/2023) το πρωί, να υπάρξουν μικροπροβλήματα και προσωρινή δυσλειτουργία των ανωτέρω ιστοτόπων.