Διαδανεισμός

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο Δίκτυο παραγγελίας Διαδανεισμού Βιβλίων (μέχρι 5 τεκμήρια). 

Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.

Online Παραγγελία Άρθρων Περιοδικών

Στα μέλη παρέχεται η υπηρεσία online παραγγελίας φωτοαντιγράφων άρθρων περιοδικών από όλες τις Ελληνικές Επιστημονικές Βιβλιοθήκες σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (κόστος από 2,46€ ανά άρθρο), καθώς και από Βιβλιοθήκες Εξωτερικού (κόστος από 8,78€ ανά άρθρο).

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ