Η σύγχρονη αναγκαιότητα έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε συνδυασμό με την ολοένα μεγαλύτερη παραγωγή επιστημονικής γνώσης, έχουν οδηγήσει στην άρδην τροποποίηση του σημερινού εκπαιδευτικού τοπίου. Η ψηφιακή και η εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτελούν εκπαιδευτικά εργαλεία ευρείας αξιοποίησης της τεχνολογίας της Πληροφορικής με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος για απομεμακρυσμένη, συνεχιζόμενη έως και δια βίου εκπαίδευση. 

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών η βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και παρέχει οργανωμένα μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών

  • Φυσική παρουσία των Βιβλιοθηκονόμων εκπαιδευτικών σε αίθουσες διδασκαλίας
  • Επεξεργασία μαθημάτων μέσα από την πλατφόρμα e-class.