Δανεισμός

Όροι και Προϋποθέσεις Δανεισμού

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της βιβλιοθήκης μετά την ανανέωση της συλλογής της και του εξοπλισμού της, σας γνωρίζουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Χρήσης-Δανεισμού, απαραίτητο μπούσουλα για την ουσιαστικότερη και λειτουργικότερη συνεργασία μας.

 • Τα μέλη έχουν το δικαίωμα χρήσης του χώρου, και του υλικού της βιβλιοθήκης (αναγνωστήριο, φωτοτυπίες, δανεισμό). 
 • Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει, μέσα από τον OPAC, στα ράφια, στους καταλόγους και με τη βοήθεια των βιβλιοθηκονόμων.
 • Οι χρήστες αφήνουν υποχρεωτικά τις τσάντες τους, στον ειδικό χώρο στην είσοδο της βιβλιοθήκης.
 • Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης (Βιβλιοστάσιο-Αναγνωστήριο), τα μέλη-χρήστες τηρούν ησυχία. Δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, κάθε είδους ποτό και τα φαγητά.
 • Τα μέλη μπορούν να δανειστούν για επτά (7) ημέρες:
  • Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό ΕΚΠΑ: 7 τεκμήρια
  • Εξωτερικοί φοιτητές: 3 τεκμήρια
  • Προπτυχιακοί Φοιτητές ΣΕΦΑΑ: 3 τεκμήρια
  • Επισκέπτες Καθηγητές ΕΚΠΑ: 7 τεκμήρια
  • Εξωτερικοί χρήστες: 3 τεκμήρια
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: 5 τεκμήρια
  • Διοικητικό προσωπικό: 5 τεκμήρια
  • Διαδανεισμός: 5 τεκμήρια
 • Για κάθε μέρα καθυστέρησης επιστροφής κάθε ενός από τα δανεισμένα τεκμήρια, τα μέλη  υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόστιμο που θα καθορίζεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης.
 • Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μία φορά για επτά ημέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Υπάρχει Λίστα Αναμονής, για βιβλία που είναι ήδη δανεισμένα. Για την ανανέωση ο χρήστης υποχρεούται να φέρνει το υλικό στην βιβλιοθήκη, ή να τηλεφωνεί την καθορισμένη ημερομηνία της επιστροφής του. Ο δανειζόμενος που επιστρέφει βιβλία, έχει δικαίωμα δανεισμού των ίδιων μετά από μία εβδομάδα.
 • Τα βιβλία που έχουν αυξημένη ζήτηση, είναι δυνατόν να δανείζονται για τρεις μέρες, για μία μέρα ή και καθόλου, για όσο χρόνο διαρκεί η αυξημένη ζήτηση.
 • Το μέλος που χάνει ή επιστρέφει υλικό σε κακή κατάσταση, υποχρεούται να το αντικαταστήσει, ή αν αυτό δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο, να καταβάλλει το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας του, συν 20% για το κόστος της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του.
 • Οι φοιτητές δεν μπορούν να εγγραφούν σε νέο εξάμηνο και δεν μπορούν να πάρουν μέρος στην ορκωμοσία πτυχιούχων, αν δεν έχουν επιστρέψει στη βιβλιοθήκη το υλικό που έχει λήξει η ημερομηνία επιστροφής, ή δεν το έχουν αντικαταστήσει.
 • Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμα βιβλία δεν έχουν δικαίωμα άλλου δανεισμού.
 • Το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταφέρεται σε άλλους. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του. 

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η βεβαίωση του υπεύθυνου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης με την οποία θα πιστοποιείται η μη οφειλή βιβλίων στις βιβλιοθήκες του Τμήματος. Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία του Τμήματος πριν από κάθε ορκωμοσία οφείλει να στέλνει στις βιβλιοθήκες του Τμήματος τους καταλόγους φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν και στη συνέχεια να ζητά τη σχετική βεβαίωση μη οφειλής.

Η χρήση συγγραμμάτων τα οποία δανείζονται οι χρήστες από τις βιβλιοθήκες υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ν. 2121/93, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, ιδίως με το άρθρο 14 του ν. 3049/2002, το άρθρο 81 του ν. 3057/2002 και το άρθρο 46 ν. 3905/2010). Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.